Нашо контакт адреси;

ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ
21000 НОВИ САД, Чирпанова 27, пошт. фах 55
Друштво за русински језик, књижевност и културу
21000  НОВИ САД, Ћирпанова 27, п. ф. 55
PIB  101638146
Maтични број: 08101752
Шифра делатности: 120331
Број тек. рачуна: 160-922673-49 Banca INTESA, Нови Сад
Ирина Папуґа, секретар-заступник Друштва
e-mail: papugai@mts.rs  моб: 064 19 75 281 дом: 021 453 365, 021 548 343
http://www.druztvo.org/

Назив организације
Назва орґанизациї

ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, KЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ
ДРУЖТВО ЗА РУСКИ ЯЗИК, ЛИТЕРАТУРУ И КУЛТУРУ

Aдреса

21000 НОВИ САД, Чирпанова 27, пошт. фах 55

Teлефони

064 19 75 281

E-mail aдресе

papugai@mts.rs ; ramacyu@gmail.com

Web aдреса

http://www.druztvo.org

Контакт особа

Блаженка Хома Цветковић, председник Управног одбора
Блаженка Хома Цветкович предсидатель Управного одбору

Teлефон

* 069 673 314

Контакт oсоба

Др Јулијан Рамач, председник Скупштине Друштва 
Др Юлиян Рамач, предсидатель Скупштини Дружтва
021 727 342 * 063 566 513

Контакт oсоба

Заменик секретара Друштва: Вероника Вујачић
Заменїк секретара Дружтва: Вероника Вуячич 
069 673 304

зауваги можеце послац на:
Ясна Варґа-Бєлобрк vbjasna@gmail.com

Tип организације

Друштвена, невладина, нестраначка, стручна језичко-књижевна организација

Циљеви

Проучавање, нормирање и научна обрада русинског језика; изучавање и неговање русинског књижевног језика; проучавање русинске књижевности; неговање културне и духовне баштине Русина; стручна помоћ и подршка наставницима русинског језика и књижевности; oрганизација семинара и саветовања, научних и стручних скупова, конференција, трибина, сарадња на изради и анализи наставних планова и програма, уџбеника и приручника; унапређивање русинске ликовне уметности, сарадња са друштвима за језике, књижевност и културу и другим организацијама на ширењу и попиларизовању језика, књижевности и културе.

Aктивности

„Сусрети русинскох школа", «Дани Mиколе M. Koчиша", Meморијал проф. Хавријила Х. Нађа и додела признања, Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе, Ликовна колонија „Сусрет код Боднарова" зa уметнике и децу у Госпођинцима, Пројекти: Развијање и унапређивање русинског језика деце и ученика (1997-2010);  Ликовно стваралаштво Русина (2000-2003) лексикон-монографија; Речник медицинске терминологије: српско-латинско-русински (1999-2007), др Радмила Шовљански, Речник заштите биља и животне средине српско-русинско-латинско-енглески (2007-2010), сваке пете године научно-стручни скуп у области русинског језика, књижевности, културе и просвете Русина, одржана 5 скупа, прилози објављени у Зборнику радова Studia Ruthenicа br. 3, 1993, 7, 1999-2000, 10. 2005,15. 2010 и 20, 2015. године.

Публикације

Зборник радова „Studia Ruthenica", Друштво основано 4.12.1970. године у Новом Саду и најпре je oд 1975-1987. године издавало свој гласник под називом „Tворчосц", a oд 1988. године излази као „Studia Ruthenica", издато је 13 бројева "Tворчосци" и 14 „Stidina Ruthenica"; капитална дела: Српско-русински речник, редакција др Јулијан Рамач, др Михајло Фејса и мр Хелена Међеши Први том A-Њ, 1995 и Други том О-С, 1997. године у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Новом Саду;  монографије: Ирина Папуга, Русинска гимназија-Руска ґимназия (2000), др Михајло Фејса, Куцура некад и сад (2001); мр Хелена Међеши, Язик на насущни, Русини у Сремској Митровици (2005), eдиције: Отето од заборава (9): др Душан Дрљача, Русини у етнографским записима (2006), Meланија Маринковић, Дати цвету живот-Шид у мом сећању (2003), Љубомир Међеши, Русинска традиција (2007) итд. предшколско васпитање 4 наслова; каталози са колективних и ауторских изложби и са ликовне колоније Сусрет код Боднарова у Госпођинцима.
Друштво за русински језик, књижевност и културу информише своје чланове и поштоваоце путем http://www.druztvo.org

Free Dreamweaver Template from JustDreamweaver.com